Smart Säkerhet

Handel

Hemgångskontroll

Tyvärr så det inte alltid utifrån det stora svinnet kommer. En del personer uttnyttjar tyvärr det förtroendet du har givit dem.

Den trevligaste kunden har många gånger visat sig vara den största tjuven . Det finns inte någon kategori som inte stjäl, därför bör alla kategorier kontrolleras. Att påbörja tjänsten hemgångskontroller skall ses från personalens sida som ett sätt att varje gång hemgångskontroll har utförts, så har de ett kvitto på att de tillhör den ärliga personalen. När det väl börjar ryktas om internt svinn, känns det skönt att ha kvitto på att man inte är inblandad

Vid hemgångskontroll kontrollerar väktaren vänligt samtliga utpasserande från personalutgången från din butik/företag, anställda, chefer såväl som leverantörer. Väktaren kontrollerar då så att kvitto finns och stämmer mot varorna som den utpasserande har med sig. Skulle det inte stämma så noterar väktaren detta i sin rapport.

Dagen därpå har du som butikschef en rapport på din E-mail som gör att du snabbt kan kontrollera , t ex mot kassa inslagningar etc.Sen är det upp till dig att avgöra. Vid stark misstanke så ringer vi butikschefen på plats. Hemgångkontrollerna utförs uniformerat

Butikskontroll

..att se men inte synas

Vid problem med svinn från kunder erbjuder vi civila väktare som bevakar butiken enligt dina önskemål. Väktarna agerar ”vanliga kunder” men med ett vakande öga över butiken.

När väktaren har observerat ett snatteri så grips den misstänkte och polis tillkallas. Ofta ger det ett eko i de kretsar där tjuvar figurerar att en butik har kontrollanter, vilket gör det mindre attraktivt att stjäla där.

Foto Thomas Ivung © Smart Bevakning AB

Provköp

Tyvärr är det inte ovanligt att personal tar ut extra lön genom att ”låna” ur butikens kassa, på obestämd tid och utan ränta. Vid provköp kontrollerar civila väktare vart pengarna tar vägen vid ett köp av din personal, förhoppningsvis ner i kassan.

Kvalitétskontroll

Hur är din personal mot kunderna egentligen?

Våra väktare agerar kunder i din butik och kontaktar din personal för hjälp. Hur en kund blir bemött har väldigt stor betydelse för hur dina framtida affärsrelationer med kunden kommer att vara. Om kunden känner sig väl bemött så kommer han att trivas hos dig, vilket gör att han föredrar att handla från dig i framtiden. Om personalen hejar och tittar på en kund med ett leende så är risken mindre att denna kund väljer att stjäla, eftersom den redan här känner sig upptäckt, vilket en tjuv verkligen inte vill vara. Effekten av kvatlitétskontroll är alltså inte bara att stärka servicen utan även att öka säkerheten.

När kvalitétskontrollen har utförts levereras en rapport till den ansvarige , varpå denna kan välja att publicera resultaten inne på t ex personalrummet. När personal är medvetna om att sådanna här kontroller sker, så brukar den generella servicen höjas markant.

Höjd service –> Återkommande kunder –> Bättre försäljning
Bättre uppmärksamhet –> Bättre säkerhet –> Mindre svinn

= Ökad vinst

Leveranskontroll

När är det egentligen enklast att förskingra varor? Svar: vid ankomsten.

Om en lastbil kommer med 50 st teveapparater, och varumottageren skriver att det bara var 49, vart är den 50e?.Antingen så har mottageren ställt undan den för att ta den senare och räknar med att du skall skylla på transportbolaget, eller så är det chauffören som bara ställt dit 49 st tv, eftersom han vet att mottageren ofta inte lägger ner så stor tid på att räkna så det stämmer, utan bara skriver på följesedeln. Vid leveranskontroll så arbetar vi på flertalet olika sätt, men ett vanligt sätt är att vi räknar det varumottagaren har räknat.

Foto Thomas Ivung © Smart Bevakning AB

Leverantörskontroll

Vem samarbetar du med, egentligen?

Smart Säkerhet är säkerhetsföretag för företagare, av företagare. Det betyder att vi på Smart Säkerhet vet även vilka risker du som företagare kan bli utsatt för. Den nya tidens hot är inte längre bara just inbrott och skadegörelse. Det stora bekymret är nämligen interna svinn och därtill hör leverantörerna.Betalar du till en fakturaskojare? Genom att anlita Smart Säkerhet för leverantörskontroll så utför Smart Säkerhet en research på den tilltänkta leverantören. Vi kontrollerar hur dess bakgrund ser ut, vem som äger bolaget, vem som är verksam och vem det egentligen är. Finner vi någon misstanke om brott så utför vi en anmälan mot det misstänka företaget eller personen.

Har du råd att inte kontrollera dina leverantörer?

Säker hemgång

Ofta läser man i tidningen att rånarna, tjuvarna slog till vid stägningsdags. Varför? jo för dels är det inte så mycket kunder vid stägning samt att personalen är oftast fullt upptagna med att stänga då är det lätt att få arbeta ostört. För att öka personalens säkerhet och minska chansen till svinn så anlitar många företag väktare som medvarar vid stägning. Väktaren kontrollerar butiken och låser dörrar och släcker så att personalen kan koncentrera sig på stägningen.

Kundcitat
Kundcitat Det bästa med Smart Säkerhet är: "Deras noggranna installationer" //HAEM bensin & service AB
Följ oss på Facebook
Stolt sponsor av