Smart Säkerhet

Krisjour

Krisjour

Krisjour

..När det väntade sker i det oväntade

Olyckan kan slå till närsomhelst, och vi finns där att hjälpa närsomhelst med vår Krisjour. Krisjouren förbereds med kunden i samråd där vi planerar vilka åtgärder som skall utföras om olyckan är framme. Att anlita vår krisjour är en betydande stor del av er beredskapsplan i företaget.

När det oönskade inträffar så är det väldigt viktigt att rätt insatser sker i rätt tid. Genom att ansluta er verksamhet till vår krisjour så är ni mer förbereda om det händer.

Människor agerar olika under stress och risken är att en nyckelperson i en situation av kris kan bli förhindrad att utföra den uppgift som den skall utföra pga t ex stress från situationen eller andra hinder som uppstår när olyckan är framme. Detta kan göra att skadan blir ännu större och får förödande konsekvenser. Kanske är personens uppgift att kontakta en annan person och förvarna? Vad blir konsekvensen om denna uppgift inte sker? Vem ringer 112?

Vid kris så vet vi precis vad vi skall göra, och vilka vi skall sammankalla. Er personal behöver bara fokusera på sitt, och låta vår krisjour arbeta.

Uppdraget skapas i ett flexibelt samråd med er.

  • Sammankalla er krisgrupp i den ordningen ni önskar
  • Kontakta ledning för att ge en samlad version av det som sker och har inträffat
  • Stödja samtalet
  • Placera väktare på plats för att t ex spärra av eller säkra vissa funktioner
  • Informera polis och räddningstjänst om situationen
  • Påkalla övriga jourföretag för t ex el,vatten eller glasskador.

Kontakta oss på 020-26 11 50 eller genom vårt formulär för mer information

”Smart Bevakning Sverige AB tillhandahåller tjänster inom bevakning, t ex väktare,parkeringsövervakning, larmutryckningar, ordningsvakter, butikskontrollanter och fastighetsjour. Genom vårt moderbolag Smart Säkerhet Sverige AB blir vi en totalleverantör av säkerhet. Smart Säkerhet levererar säkerhetsteknik som te x kameraövervakning, passagesystem, larm, varularm  och dimgeneratorer inom hela Sverige.”

Kundcitat
Kundcitat Det bästa med Smart Säkerhet är: "dom verkligen kan deras bransch vilket jag som kund kan känna mig trygg i" //Yakobs Ram&Reklam
Följ oss på Facebook
Stolt sponsor av