Smart Säkerhet
Istället för att skrika på din granne med megafon så använd vår trygghetsjour istället

Trygghetsjour – istället för megafoner

Trygghetsjour

Ditt hem är din borg

Ett hem skall vara en plats för både rekreation och ibland även studier och arbete. Samtidigt skall ett hem vara en plats för glädje och liv. Ibland har inte dessa intressen samma schema hos hyresgästerna i ett flerbostadshus. Samtidigt kanske man inte vill inskränka på den andras liv, och det är där trygghetsjouren från Smart kommer in som den medlande länken.

När en hyresgäst kallar på oss, så har du och vi gjort en handlingsplan redan. Vi vet vad vi skall göra baserat på de olika händelserna, dagar, klockslag etc. Allt som händer loggförs, och det blir på så sätt väldigt enkelt för dig som fastighetsägare att få kontroll över vad som händer i din fastighet. Hur mycket ligger det egentligen i den sanningen att ”han ovanpå alltid stör”?

Olika platser – Olika behov

Trygghetsjour passar dig. Givetvis kommer vi med förslag baserat på våra tidigare erfarenheter.  Krävs det att anmälaren skall uppge sitt namn, eller kan denne vara anonym?Om det är en upprepande störande granne så har fastighetsägaren ett bra underlag för att fatta beslut om t ex att den störande skall mista rätten att bo kvar

anpassar tjänsten till det Önskar du att vi skall ta kontakt med den störande dagen efter?

Rätt information till rätt person

Rätt information till rätt person ökar din säkerhet och effektiviserar ditt arbete.

Totalt kontroll över hela ditt fastighetsbestånd med vår trygghetsjour

Inom ett fastighetsbestånd är det väldigt vanligt att olika personer har olika ansvar. Du vill veta vad som händer i din fastighet som rör säkerheten, men kommer du ihåg att informera berörda personer om något har inträffat på deras område?

Genom vår lösning så skickas rapporten alltid rätt och olika händelser skickas till rätt personer.

Det gör att du vet att informationen kommer fram.

Du har möjlighet att se i detalj hur våra insatser fördelas över dina olika adresser

Kontakta oss på 020-26 11 50 eller genom vårt formulär för mer information

”Smart Bevakning Sverige AB är sedan år 2002 ett av länsstyrelsen i Östergötland auktoriserat bevakningsföretag som tillhandahåller många olika tjänster inom bevakning, t ex väktare,parkeringsövervakning, larmutryckningar, ordningsvakter, butikskontrollanter och fastighetsjour med bla telefonpassning. Genom vårt moderbolag Smart Säkerhet Sverige AB blir vi en totalleverantör av säkerhet. Smart Säkerhet Sverige AB levererar säkerhetsteknik som te x kameraövervakning, passagesystem, larm, varularm  och dimgeneratorer inom hela Sverige. Säkerhet med ditt behov i fokus.”

Kundcitat
Kundcitat Det bästa med Smart Säkerhet är: "Deras övervakningssystem" //Dalälvens bensinhandel AB
Följ oss på Facebook
Stolt sponsor av