smartsakerhet.com

Smart Bevakning Sverige är stolta över att meddela att vi har tecknat ett betydande avtal med Finspångs kommun för att tillhandahålla omfattande bevakningstjänster.
Detta fleråriga avtal, som träder i kraft den 1 januari 2024, är inte bara en framgång för oss, utan också ett bevis på vår växande närvaro i Östergötlands län och dess omgivningar.

Under de senaste åren har vi framgångsrikt utvidgat våra tjänster och tecknat avtal med flera kommuner och delar av kommunen  i regionen.
Vi är nu leverantör av bevakningstjänster åt bla

-Söderköpings kommun
-Valdemarsviks kommun
-Åtvidabergs kommun
-Norrköpings hamn

Varje nytt partnerskap har stärkt vår redan starka närvaro i kommunerna .
Nu lägger vi till Finspångs kommun till denna lista, vilket markerar början på ett spännande nytt kapitel i vårt företags historia.

Vårt avtal med Finspångs kommun sträcker sig över flera år och inkluderar ansvar för en rad säkerhetstjänster. 

Bland dessa finns fastighetsrondering och väktare i offentlig miljö, vilket är avgörande för att skydda kommunens egendom och skapa trygghet för dess medborgare.

Fastighetsrondering är en viktig del av vårt åtagande. Genom regelbundna kontroller och övervakning av kommunens fastigheter bidrar vi till att förebygga säkerhetsrisker och skydda mot obehörigt intrång.

Våra väktare i offentlig miljö kommer att patrullera i kommunens offentliga utrymmen för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
De är inte bara utbildade för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, utan också för att ge service och information till allmänheten, vilket bidrar till en trygg och välkomnande atmosfär i kommunen.

Vi ser fram emot att fortsätta växa och stärka våra relationer med kommuner , företag och privatpersoner över hela regionen.
För mer information om våra tjänster och vårt nya samarbete med Finspångs kommun, samt våra tidigare projekt, besök vår hemsida eller kontakta oss direkt.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Följ oss