smartsakerhet.com

Vad gjorde du 2002?

Vi bildade Smart Bevakning

Vår historia

Smart Bevakning grundades utifrån en tanke om att ”vi kan göra det bättre”. Att göra det bättre innebar för oss att kunden skulle uppleva en ökad trygghet med personlig kontakt och hög kompetens. Detta var det tankesätt vi påbörjade vår resa som rent bevakningsbolag med trygga väktare, och det är det tankesätt vi fortsätter med än idag. På vägen har vi adderat behöriga ingenjörer i kameraövervakning och behöriga ingenjörer inbrottslarm tillsammans med ny teknikutveckling.

Smart Bevakning består av eldsjälar med en passion för just andra människors trygghet. Vår affärsidé är att skräddarsy lösningar så att du som kund käner dig trygg i att vi, genom vår kunskap och de resultat vi skapar, ger dig den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen efter dina behov. Vi tar helhetsgrepp om dina säkerhetsbehov och skapar säkerhetssystem där väktare, kameraövervakning, passagesystem och larm enkelt samverkar. På vägen kommer du att upptäcka att vi också sparar din tid. Läs mer om vad några av våra kunder tycker om oss.

Vi är det mindre bolaget med de stora resurserna. Vi arbetar med kvalitén hela vägen – från projektering (ingenjörer), installation, service och underhåll (tekniker) till åtgärd och direkta trygghetsskapande instaser (väktare). Inga mellanhänder, vi bär det totala ansvaret. Vi är anslutna till kollektivavtalet för väktare, står för schyssta arbetsvillkor och utför schysst arbete där vi tar ansvar för ett hållbart samhälle. Helt enkelt, vi kan det vi talar om, att leverera trygghet. Det fortsätter vi med. 

 

Trygga och smarta lösningar

Här kan du ta del av varför andra kommuner och företag väljer att samarbeta med oss.

Kolmårdens Djurpark

Säkerhetschef Jonas Wickberg berättar vad han tycker är viktigt när det gäller säkerhetslösningar. Kolmårdens Djurpark är en nöjd kund hos oss.

Söderköpings kommun

Johan Kaljo från Söderköpings kommun, så här säger han om varför Söderköpings kommun väljer att anlita Smart bevakning AB.

Modine Söderköping

Säkerhetsansvarig Richard Hane.
Smart Bevakning är leverantören av bla bevakningstjänster, larm, kameraövervakning , passage mm åt Modine Söderköping. Vi är stolta över detta samarbete och att få kunna arbeta nära Richard Hane och deras personal.

Vi finns nära dig

Global kunskap – Lokalt engagemang

Vårt Upptagningsområde

Vi erbjuder våra säkerhetstjänster i hela Sverige och bevakningstjänster inom Östergötland. Oavsett var du befinner dig i landet, kan du lita på oss för professionell installation, support och underhåll av säkerhetsteknik. Genom våra pålitliga samarbetspartners har vi även möjlighet att erbjuda snabba larmutryckningar när det behövs som mest.

Lokal Närvaro för Trygg Bevakning

Vi sätter säkerheten i fokus och arbetar aktivt med bevakning genom lokal närvaro. Våra väktare är strategiskt placerade i flera städer och samhällen, inklusive Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Linköping. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda snabb och effektiv respons på säkerhetsincidenter, oavsett var i regionen du befinner dig.

Dygnet Runt, 24/7

Vi är ett dedikerat företag som är redo att hjälpa dig dygnet runt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Oavsett om det är dag eller natt, helg eller vardag, kan du alltid räkna med vår expertis och vårt engagemang för din säkerhet. Vi ser fram emot att vara din pålitliga partner för säkerhetsteknik och bevakningstjänster i hela Sverige. Kontakta oss när som helst för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig att skapa en tryggare och säkrare miljö.

Larmcentral

Ett Starkt Samarbete för Din Trygghet
Vi på Smart Säkerhet och Bevakning är stolta över vårt långvariga och förtroendefulla samarbete med certifierade larmcentraler. Detta partnerskap är kärnan i vår strävan att leverera säkerhet och bevakning till dig.Vi vet att en snabb och pålitlig respons är avgörande när det gäller säkerhet. Genom våra väl etablerade partnerskap med certifierade larmcentraler kan vi erbjuda den omedelbara hjälp du förtjänar. Våra samarbeten bygger på flera års erfarenhet och en gemensam strävan att skydda det som är viktigast för dig. Därför är din trygghet, vår prioritet.

Vårt Hållbarhetsarbete

Våra Certifieringar

ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på sju principer:

Kundfokus
Ledarskap
Medarbetarnas engagemang
Processinriktning
Förbättring
Faktabaserade beslut
Relationshantering

SSF 1015:3

SSF 1015:3 innebär att vi uppfyller externt ställda krav från försäkringsbolag och andra kravställare på vår verksamhet gällande installation av inbrottslarmanläggningar.

Skillnaden på att säga sig kunna installera, och att bevisa sig kunna är stor. Det är många som säger sig kunna ”installera larm” För dig som kund innebär det att du vet att vi är granskade och kontrollerade att vi uppfyller bla:
Stabil ekonomi
Behörig ingenjör
Implementerat ledningssystem
– Lokaler med hög säkerhet
– Bevisad och redovisad kunskap

ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standardar ger oss ett miljöledningssystemet som underlättar vårt arbete och ger oss en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
Systemet är beskrivet
System och beskrivning underhålls löpande
Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Policy

Våra policys – uppdaterat 2021-02-02

Omfattning

Företaget erbjuder auktoriserade bevakningstjänster inom Sverige samt tekniska säkerhetsinstallationer inom Sverige och Danmark. Hela verksamheten omfattas av ledningssystemet som är uppbyggt enligt kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. I vårt ledningssystem hanterar vi risker och möjligheter samt kartlägger våra intressenter och deras krav och förväntningar. Vi förbinder oss att uppfylla lagkrav samt relevanta intressentkrav och arbeta med ständiga förbättringar. Företagets högsta ledning utgörs av företagets styrelse och ägare.

Verksamhetspolicy

Ledord: Efterlevnad + Uppföljning + Ständiga förbättringar
Verksamhetspolicyn sammanfattar vår viljeinriktning när det gäller kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Policyn lägger grunden för våra verksamhetsmål att arbeta med ständiga förbättringar där vi förbinder oss att uppfylla gällande lagkrav samt relevanta intressentkrav inom de olika följande policys med ständiga uppföljningar

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling
Vårt uppdrag utgår från gällande lagar och krav och byggs utifrån integritet och en etisk värdegrund. Vi uppfyller kundernas förväntningar och behov genom att hjälpa dom förstå sin situation, risker och möjliga lösningar. Våra tjänster skapar värde, trygghet och bidrar till våra kunders framgång genom att tillhandahålla personellsäkerhet och säkerhetsteknik som ett skydd mot svinn, stöld, hot och skadegörelse. Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer. 

Arbetsmiljöpolicy

Ledord: Aktsamhet + Analyser
Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete, gedigen introduktion samt fortlöpande kompetensutveckling. Varje uppdrag är unikt och kräver individuell riskbedömning och handlingsplaner. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö genom att bl.a. rapportera risker och tillbud.
Vi kravställer och följer upp våra leverantörer. Samtliga av våra larm ansluts endast till certifierade larmcentraler som innehar eget certifierat ledningssystem (Lövestad Larmcentral, Rapid Larmcentral, SOS Alarm)

Miljöpolicy

Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan
Vi vill att vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi kan bidra till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet. Vi ställer krav på våra leverantörer och på våra inköp. Våra fordon är miljöklassade och vi arbetar för att köra mer miljöeffektivt. Vår organisation satsar på att till fullo använda sig av elbilar i tjänsten. Genom att arbeta proaktivt med våra kunder samt ha medvetna medarbetare kan vi uppnå positiva miljöeffekter både på och utanför arbetet.

Dela detta: