smartsakerhet.com

Säkerhetsteknik

Säkerhet på dina vilkor

Våra säkerhetsrådgivare samarbetar med dig för att genomföra en grundlig säkerhetsanalys och skapa en skräddarsydd lösning baserad på dina behov. Vi erbjuder helhetslösningar som inkluderar installation av inbrottslarm, kamerabevakning, passagesystem och brandskydd tillsammans med våra egna säkerhetstekniker. Våra system är direkt kopplade till larmcentral och våra lokala väktare inom Östergötland. Med behöriga ingenjörer inom inbrottslarm, anläggarfirma för inbrottslarm och ISO-certifieringar garanterar vi högsta kvalitet och pålitlighet. Välj oss för säkerhetssystem som anpassas efter dina specifika krav och ger dig trygghet dygnet runt.

Inbrottslarm

Vi är en auktoriserad ingenjörs- och anläggarfirma inom inbrottslarm. Med vår tekniska kunnighet säkerställer vi att ditt inbrottslarm fungerar på toppnivå, vilket ger dig trygghet och skydd för din egendom till ditt företag och till dig som privatperson. Vid ett utlöst inbrottslarm hanterar våra väktare de åtgärder som behövs. Vår erfarenhet är nyckeln till din säkerhet.

Kamerabevakning

Vår kameraövervakning är anpassad för att uppfylla dina specifika behov och skyddskrav. Med avancerad teknologi och strategisk placering av kameror kan vi snabbt upptäcka och hantera incidenter för att säkerställa din trygghet.

Passagesystem

Våra passagessystem är designade för att öka säkerheten och effektiviteten i din verksamhet. Genom användning av avancerad teknologi, inklusive kortläsare, biometriska system och andra identifieringsmetoder, säkerställer vi smidig och säker passage för auktoriserade individer samtidigt som obehöriga hindras från att komma in.

Dimgeneration

Dimgeneration är en avancerad säkerhetsteknik som skapar en ogenomtränglig dimma på bara några sekunder när ett larm utlöses. Det begränsar synligheten och förvirrar inkräktare, vilket ger mer tid för säkerhetspersonal att agera. Denna teknik är en kraftfull försvarslösning som avskräcker och hindrar intrång.

Överfallslarm

Överfallslarm är en viktig säkerhetsåtgärd som aktiveras vid hotande situationer. Dessa larm är utformade för att snabbt larma säkerhetspersonal om överfall eller hot, vilket möjliggör en omedelbar och koordinerad reaktion. Överfallslarm ökar tryggheten och hjälper till att minimera risken vid potentiella farliga situationer.

Brandlarm

Våra brandsystem är utformade för att detektera och snabbt reagera på brand och rökbildning. Dessa system är integrerade med våra inbrottslarm för att säkerställa en omfattande skyddsnivå. Vid brandlarm aktiveras larmen och samtidigt informeras våra väktare. Detta förenklar och förbättrar säkerhetsåtgärder vid nödsituationer och minimerar skador.

Våra Certifieringar

Helhetslösningar för ditt företag

Att skydda din verksamhet från inbrott och skadegörelse är av högsta vikt för att säkerställa kontinuitet och säkerhet för din personal och egendom. Därför är det viktigt att välja rätt säkerhetslösning för din verksamhet. Vi erbjuder en helhetslösning som kombinerar inbrottslarm, kamerabevakning, installation av behöriga ingenjörer, kopplat mot larmcentral och våra egna väktare.

Dela detta: