smartsakerhet.com

Hur påverkar 2G och 3G-nätens nedstängning ditt larmsystem?

Är du säker Imorgon?

Med den förestående nedstängningen av 2G- och 3G-näten är det kritiskt att se över er säkerhetslösning. Smart Säkerhet erbjuder skräddarsydda larmuppgraderingar för att ditt system ska förbli operativt och uppkopplat via moderna 4G- och 5G-nätverk. Upptäck våra tjänster för en smidig övergång från äldre nät och försäkra dig om att ditt säkerhetsskydd är framtidssäkert (läs mer på bytnat.nu)

Stängningen av 2G-nätet planeras att genomföras av samtliga operatörer i slutet av 2025. Redan nu har utfasningen av 3G-näten kommit långt och mer än halva 3G-nätet är släckt. I takt med att vi närmar oss slutet av 2025, planerar telekommunikationsoperatörerna att successivt stänga ner 2G- och 3G-näten för att ge plats åt mer avancerade och säkrare kommunikationsteknologier som 4G och 5G. Denna förändring innebär att äldre säkerhetsprodukter och tjänster som är beroende av dessa nät för kommunikation riskerar att bli obrukbara. Det är därför av yttersta vikt att se över och vid behov uppgradera era säkerhetssystem.2G 3G larmuppgradering krävs

Vilka produkter påverkas?

En rad säkerhetsprodukter kan påverkas av denna nedstängning, inklusive:

  • Inbrottslarm och överfallslarm som kommunicerar via dessa nät för att larma polis eller säkerhetsföretag.
  • -Spårtaggar och GPS-enheter för fordon, cyklar, och andra värdefulla tillgångar som använder 2G eller 3G för positionering och kommunikation.
  • -Videoövervakningssystem som skickar live eller inspelat material via dessa nät.
  • -Personlarm som är beroende av nätverkstäckning för att skicka larm i nödsituationer.
  • -Trygghetstelefoner och andra enheter som används för att upprätthålla kontakt med personer i behov av särskilt stöd.

Varför är det viktigt att agera nu?

Att agera nu för att säkerställa att er säkerhetsutrustning är kompatibel med de nyare nätverksteknologierna är avgörande för att fortsätta skydda er verksamhet, era tillgångar och er personal effektivt. Utan nödvändiga åtgärder riskerar ni att stå utan fungerande säkerhetssystem, vilket kan öka sårbarheten för inbrott, stöld och andra säkerhetshot.

Hur vi kan hjälpa er

På Smart Säkerhet och Bevakning har vi den expertis och de resurser som krävs för att se över och uppgradera era säkerhetssystem. Vi erbjuder:

  • -En grundlig inventering och analys av era befintliga säkerhetssystem.
  • -Rådgivning och installation av moderna säkerhetslösningar som är framtidssäkrade.
  • -Service och underhåll av nya och befintliga system för att garantera deras drift och effektivitet.

Kontakta oss idag

Missa inte möjligheten att säkra era säkerhetssystem inför framtiden. Kontakta oss redan idag för att boka ett servicebesök eller för att få mer information om hur vi kan hjälpa er med era säkerhetsbehov.

Dela detta: